Inwentaryzacje budowlane

1. Czym jest inwentaryzacja budowlana i co w jej ramach oferujemy?
Inwentaryzacja budowlana to proces sporządzenia (odtworzenia) dokumentacji architektonicznej dla istniejących budynków na podstawie pomiarów z natury. Przy pomiarach posługujemy się sprzętem laserowym. Wykonujemy inwentaryzacje budowlane wszelkich obiektów na terenie całego kraju w tym:  mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, wielorodzinnych i gospodarczych. Podejmujemy się również współpracy z zagranicą. 
2. Kiedy należy wykonać inwentaryzację budowlaną? Sporządzenie dokumentacji odtworzeniowej (inwentaryzacji budowlanej) konieczne jest przy wszelkiego typu nadbudowach, przebudowach, rozbudowach, zmianach podziału pomieszczeń, rozbiórkach budynków zabytkowych czy projektowaniu nowych instalacji. Na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej przygotowywane są projekty architektoniczne niezbędne do prowadzenia inwestycji.
3. Z czego składa się dokumentacja inwentaryzacji budowlanej?
Każdorazowo zakres zlecenia ustala się indywidualnie, w zależności od dalszego wykorzystania opracowania. Kompletna dokumentacja powinna składać się z: opisu technicznego, zagospodarowania terenu, rzutów wszystkich kondygnacji, rzutu dachu z naniesionymi elementami więźby dachowej, przekrojów przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów, rysunków architektoniczno-budowlanych elewacji oraz dokumentacji fotograficznej inwentaryzowanego obiektu. Zakres kompletnego opracowania spełnia wymogi nakładane przez Nadzór Budowlany i Wydziały Architektury i Budownictwa Urzędów Miast.   Gotowe opracowanie przekazywane jest Klientom w formie cyfrowej (pliki dwg i pdf), a także w postaci wydruków. 
4. Jakim sprzętem posługujemy się podczas przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej? 
W trakcie wykonywania inwentaryzacji budowlanych, oferowanych przez naszą firmę, do pomiarów odległości wykorzystywany jest laserowy, zaawansowany sprzęt mierniczy. Pomiary wykonane na miejscu zlecenia wykorzystane są w późniejszym czasie do opracowania poszczególnych rysunków dokumentacji.
5.Jaki jest koszt sporządzenia inwentaryzacji budowlanej? 
Każdorazowo koszt inwentaryzacji ustalany jest indywidualnie, bowiem zależny jest on od wielu czynników takich jak: typ obiektu, zakres opracowania, kubatura i powierzchnia obiektu, stopień skomplikowania itd. Aby otrzymać konkretną ofertę zapraszamy do kontaktu.

 
Oferta PDFŚciągnij naszą ofertę w dokumencie pdf