Projekty indywidualne

Klientom, którzy nie zdecydowali się na kupno projektu gotowego, bądź mają wyjątkowe oczekiwania oferujemy projekt indywidualny. Powstaje on przy ścisłej współpracy architekta z Inwestorem i uwzględnia jego wizję. Wykonanie projektu poprzedza faza koncepcyjna, podczas której krystalizuje się wygląd bryły budynku i funkcje jego wnętrza. W początkowym etapie powstają pierwsze szkice i propozycje rozwiązań zgodnie z preferencjami i życzeniami Inwestora. Po zaakceptowaniu przez Klienta ustalonej koncepcji tworzone są kolejne elementy dokumentacji projektowej. Staramy się by nasze rozwiązania były przyjazne dla środowiska naturalnego i energooszczędne.

Podejmujemy się wykonania projektów indywidualnych:
-domów jednorodzinnych,
-domów wielorodzinnych
-budynków usługowych,
-budynków gospodarczych,
-budynków użyteczności publicznej.

 

Jak wyglądają etapy projektowania przy projektach indywidualnych?

Etap I Procedury formalno-prawne

 1. Analiza formalno - prawna.
 2. Ustalenie zakresu prac i zawartości opracowania projektu.
 3. Wycena zlecenia i umowa.
 4. Inwentaryzacja, spotkanie na działce.
 5. Dostarczenie przez inwestora dokumentów formalno-prawnych lub zlecenie ich uzyskania.

 

  1. Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy.

Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy. Zapisy określają główne parametry zabudowy jak np. funkcję zabudowy, ilość kondygnacji, wysokość budynku, procent zabudowy działki i inne nakazy i zakazy.

  1. Mapa do celów projektowych.

          Mapa sporządzana przez uprawnionego geodetę, zaktualizowana o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków, a także dane z pomiarów w terenie. Pamiętać należy, że ważność dokumentu określają poszczególne jednostki zatwierdzające a jej termin jest zróżnicowany.

  1. Warunki techniczne przyłączenia mediów lub umowy (budynki istniejące podlegające przebudowie)

     Dokumenty określające możliwość jak i sposób przyłączenia mediów do projektowanego budynku. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji.

  1. Inne

    W zależności od indywidualnego charakteru nieruchomości i planowanej inwestycji może wystąpić konieczność uzyskania niestandardowych uzgodnień czy opracowań.

 

Etap II Projekt koncepcyjny

6.     Opracowanie projektu koncepcyjnego.

  1. wstępny projekt zagospodarowania terenu.
  2. rzuty poszczególnych kondygnacji
  3. przekrój przez budynek
  4. wyznaczenie funkcjonalnego układu
  5. zestawienie powierzchni oraz kubatury projektowanego budynku.
  6. wstępna aranżacja wnętrz (rozmieszczenia mebli)

 

7.    Opracowanie komputerowego modelu 3d budynku i wizualizacji (opcjonalnie, usługa dodatkowa)

8.    Przygotowanie animacji video. (opcjonalnie, usługa dodatkowa)

9.    Konsultacje i korekty przedstawionych rozwiązań.

10.  Akceptacja koncepcji (Prace nad projektem koncepcyjnym trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania).

Etap III Projekt Budowlano - Wykonawczy

11. Sporządzenie pełnego projektu budowlano-wykonawczego zawierającego:

  1. 4 egzemplarze pełno branżowego projektu (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna).
  2. branża architektoniczna (zawiera między innymi: rzuty, zestawienia pomieszczeń, zestawienia powierzchni, rzut więźby dachowej, rzut dachu, charakterystyczne przekroje, elewacje, zestawienie stolarki, ewentualne detale architektoniczne, informacje bioz, opis zagospodarowania i techniczny, projektowaną charakterystykę energetyczną)
  3. branża konstrukcyjna (zawiera między innymi: opracowanie elementów konstrukcyjnych budynków; rzut fundamentów, konstrukcji stropów, rzut więźby dachowej, belki, podciągi, schody żelbetowe, balkony, wieńce w ścinach…)
  4. branża sanitarna (zawiera między innymi projekty instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania…)
  5. branża elektryczna (zawiera między innymi projekty elektryczne instalacji, instalacje odgromową, rozkład tras kablowych)
  6. w skład każdej z branż wchodzi opis techniczny oraz część rysunkowa.
  7. Projekt zagospodarowania terenu -obejmuje usytuowanie projektowanego budynku na działce, usytuowanie innych obiektów budowlanych, utwardzone dojścia i dojazdy, zestawienia liczbowe pow. zabudowy; terenu utwardzonego, terenu biologicznie czynnego, granice opracowania.

 

Etap III Prowadzenie spraw administracyjnych

 1. Na zlecenie Klienta, jako pełnomocnicy, podejmujemy się załatwiania wszystkich spraw administracyjnych związanych z uzyskaniem Decyzji na pozwolenie na budowę.

 
Oferta PDFŚciągnij naszą ofertę w dokumencie pdf

SprawdźJak wygląda współraca z naszą pracownią?