Projekty branżowe

Oferujemy naszym Klientom również inne opracowania i dokumentację. Dzięki współpracy z projektantami branżowymi  i specjalistami budowlanymi,  koordynujemy opracowanie następującej dokumentacji: 
-map do celów projektowych i informacyjnych,
-badań geotechnicznych gruntu,
-projektów rozbiórek, zmian sposobu użytkowania obiektów oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 
 budynków istniejących,
-ekspertyz budowlanych,
-uzgodnień Sanepidu, BHP i PPOŻ,
-świadectw energetycznych budynków i lokali,
-projektów zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
-wniosków o warunki zabudowy,
-analizy otoczenia formalno-prawnego inwestycji tj. prawa miejscowego, prawa budowlanego oraz przepisów 
 ochronnych,
-oceny potencjału nieruchomości poprzez wykonanie analizy chłonności połączonej z ogólną wizją inwestycji,
-modeli fizycznych i komputerowych 3d projektowanych budynków, 
-wizualizacji architektonicznych. 

Oferta PDFŚciągnij naszą ofertę w dokumencie pdf