Prowadzenie spraw urzędowych

Na zlecenie Klienta, jako jego pełnomocnicy, podejmujemy się załatwiania następujących spraw urzędowych:
- występujemy po niezbędne dokumenty, załatwiamy konieczne formalności (w tym: warunki zabudowy, warunki techniczne przyłączy, uzyskanie pozwolenia na budowę, składanie wniosków i inne), 
- informujemy na bieżąco o postępie w sprawie,
- realizujemy nadzór inwestorski (prowadzenie i kontrola prac budowlanych pod kątem postępu 
  i jakości wykonania robót oraz ich zgodności z projektem - pełny nadzór autorski),
- oferujemy pomoc w kwestii finansowania inwestycji (współpracujemy z bankami, pośrednikami kredytowymi
  i innymi instytucjami finansowymi).

Oferta PDFŚciągnij naszą ofertę w dokumencie pdf