Zmiana sposobu użytkowania

Co to jest zmiana sposobu użytkowania?

W myśl ustawy Prawo budowlane, poprzez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć zmianę przeznaczenia danego budynku lub poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w nim. Zgodnie z przepisami wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskania Decyzji na pozwolenie ba budowę w stosownym urzędzie o planowanej zmianie. Sporządzenie projektu i dopełnienie niezbędnych formalności to jedna z wielu usług, które są przez nas oferowane. W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt.

Oferta PDFŚciągnij naszą ofertę w dokumencie pdf